Nespojili jsme se s databází: „Va-Bše syntaxe je nějaká divná bl-Bízko 'AND alba.fotek > 0 ORDER BY alba.datum DESC' na řádku 5